-

-

نماینده فروش محصولات الکتروموتور ATB Sever

نماینده فروش محصولات الکتروموتور ATB Sever

مشخصات فنی

 • الکتروموتور ATB Sever

  • نوع حفاظت: Safe Area
  • قدرت: 0.6 تا 4800 کیلو وات
  • سایز فریم: 56 تا 710
  • تعداد قطب (پل) ها: 2،4،6
  • حفاظت ورودی: تا 56
  • کلاس حرارتی: F/H
  • نحوه خنک کردن: CACA, CACW, TEFC, Open Vent

 برچسب : الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever

کاربرد

کاربرد : الکتروموتور ATB Sever

الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever، الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever

 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • صنایع دریایی
 • صنایع خودروسازی
 • صنایع نورد و فولاد
 • صنایع معدنی
 • صنایع کشاورزی
 • صنایع سیمان

  برچسب : الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever، الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever

کاتالوگ

الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever، الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever

برچسب :

گیربکس SEW آرمان موتور، موتور گبربکس آرمان موتور، الکتروموتور ABB آرمان موتور، الکتروموتور Siemens آرمان موتور، الکتروموتور WEG آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever، موتور گیربکس آرمان موتور، گیربکس هلیکال SEW آرمان موتور، گیربکس حلزونی SEW آرمان موتور، گیربکس اویز SEW آرمان موتور، گیربکس کرانویل SEW آرمان موتور، گیربکس صنعتی SEW آرمان موتور، پمپ آرمان موتور، پمپ آب صنعتی آرمان موتور، پمپ آب خانگی آرمان موتور، پمپ مواد غذایی آرمان موتور، پمپ شیمیایی آرمان موتور، پمپ دنده ای آرمان موتور، پمپ هیدرولیک آرمان موتور، پمپ وکیوم آرمان موتور، پمپ روغن داغ آرمان موتور، اینورتر آرمان موتور، اینورتر LG-LS آرمان موتور، اینورتر TECO آرمان موتور، اینورتر LENZE آرمان موتور، اینورتر Delta آرمان موتور، اینورتر  Telemecanique آرمان موتور، اینورتر ABB آرمان موتور، موتور پمپ آرمان موتور، الکتروموتور آرمان موتور، شرکت آرمان موتور گیربکس SEW آرمان موتور، موتور گبربکس آرمان موتور، الکتروموتور ABB آرمان موتور، الکتروموتور Siemens آرمان موتور، الکتروموتور WEG آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever، موتور گیربکس آرمان موتور، گیربکس هلیکال SEW آرمان موتور، گیربکس حلزونی SEW آرمان موتور، گیربکس اویز SEW آرمان موتور، گیربکس کرانویل SEW آرمان موتور، گیربکس صنعتی SEW آرمان موتور، پمپ آرمان موتور، پمپ آب صنعتی آرمان موتور، پمپ آب خانگی آرمان موتور، پمپ مواد غذایی آرمان موتور، پمپ شیمیایی آرمان موتور، پمپ دنده ای آرمان موتور، پمپ هیدرولیک آرمان موتور، پمپ وکیوم آرمان موتور، پمپ روغن داغ آرمان موتور، اینورتر آرمان موتور، اینورتر LG-LS آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever ، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever، اینورتر TECO آرمان موتور، اینورتر LENZE آرمان موتور، اینورتر Delta آرمان موتور، اینورتر  Telemecanique آرمان موتور، اینورتر ABB آرمان موتور، موتور پمپ آرمان موتور، الکتروموتور آرمان موتور، شرکت آرمان موتور Armanmotor ، آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever ، Armanmotor، الکتروموتور ABB

 

 

Go to top