-

-

 

الکتروموتورهای خاص برای محیط های پُر خطر

معرفی
محیط های پر خطر مکانهایی هستند که در آنجا فضای قابل انفجار تحت شرایط ویژه ممکن است گسترش پیدا کند.
فضای قابل انفجار مخلوطی از هوا و مواد قابل اشتعال به شکل گاز، بخار ، مه و غبار هستند که پس از احتراق ، شعله به سرعت درکل مخلوط گسترش می یابد. ( انفجار )
در انطباق با استاندارد اروپایی 1999/92/EC کاربر موظف است که محیط های پر خطر را با توجه به تناوب و مدت زمانی که انفجار می تواند رخ می دهد گروه بندی کرده و محصول منطبق بر همان گروه را انتخاب نماید.

انتخاب موتور الکتریکی ایمن:
ارتباط بین مناطق پر خطر و دسته بندی تجهیزات در استاندارد اروپایی 1999/92/EC مشخص شده است. استانداردهای ساخت خاص برای حفاظت­های ضدانفجاری (به عنوان مثال Ex-d) و نیز رده موتوری که می تواند برای این استانداردها به کار برده شوند را مشخص می کند.( به عنوان مثال 2G)

کاربردها
الکتروموتورهای ضدانفجار در هر جایی که ایمنی در برابر انفجار و آتش بوسیله گازها ، غبارها و مایعات قابل اشتعال باید تضمین شود ، به کار برده می شود.
این تجهیزات درصنایع زیر استفاده می شوند :
√ صنایع شیمیایی
√ صنایع پتروشیمی
√ صنایع گرافیک
√ پالایشگاهها
√ نیروگاههای حرارتی
√ معادن
√ سکوهای نفتی
√ خطوط لوله نفت
√ خطوط لوله گاز
√ در کشتی
√ در صنایع تولیدی
√ سکو های غیر زمینی
√ فرآوری دود
√ جمع آوری زباله و پالایش
√ غلات ، برنج ، شکر فرآوری شده

 

الکتروموتورهای ضد انفجار بدنه چدنی

Ex-d, Ex-de
توان 0.12-200 kw
فریم سایز 315-63
کلاس ATEX : M2,2G,2GD
گروه I (معدن) و گروه II (روی سطح زمین)
IIB ، IIC
کلاس حرارتی T3,T4,T5,T6
IP55, IP65 حفاظتی مکانیکی
حداکثر دمای سطح (°C ) T150, T135, T100, T85
بر اساس استانداردهای IEC 60034-1,5,6,7,8,9,12,14, IEC 60072
سه فاز یک یا دو سرعته
تک فاز ( فریم سایز 100-63 )
بر اساس استانداردهای IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

 

الکتروموتورهای ضد انفجار بدنه آلومینیومی

Ex-d, Ex-de
توان 0.06-1.5 kw
فریم سایز 56 تا 80
کلاس ATEX : 2D,2G,2GD
IIB ، IIC
کلاس حرارتی T4,T5,T6
IP55, IP65 حفاظتی مکانیکی
حداکثر دمای سطح (°C ) , T125, T70, T85
بر اساس استانداردهای IEC 60034-1,5,6,7,8,9,12,14, IEC 60072
سه فاز یک یا دو سرعته
تک فاز
با تهویه ، بدون تهویه
بر اساس استانداردهای IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

 

الکتروموتورهای ضد جرقه

Ex-nA
توان 0.12-200 kw
فریم سایز ( بدنه آلومینیوم) 200 – 63
فریم سایز (بدنه چدن ) 315 – 63
کلاسATEX : 3G
گروه II (روی سطح زمین)
کلاس حرارتی T3
حفاظت مکانیکی IP55
سه فاز یک یا دو سرعته
بر اساس استانداردهای IEC 60079-0 , IEC 60079-15

 

الکتروموتورهای ضد انفجار ترمز دار بدنه چدنی

Exd, Exde
فریم سایز 250 – 63
توان 0.18 – 55 kw
کلاس ATEX : 2G,2GD
IIB ، IIC
کلاس حرارتی T3,T4,T5
IP55, IP65 حفاظت مکانیکی
حداکثر دمای سطح T150, T135, T100, T85(°C )
سه فاز یک یا دو سرعته ، اینوتور
دیسک ترمز DC
دیسک ترمز AC
ترمز دستی
عملکرد برعکس ترمز (با اتصال برق ترمز انجام می شود- فریم سایز 100-63 )
براساس استانداردهای IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

 

الکتروموتورهای ضد انفجار ترمز دار بدنه آلومینیومی

Ex-d, Ex-de
فریم سایز 80 – 63
توان 0.12 – 1.5 kw
کلاسATEX : 2D,2G,2GD
IIB ، IIC
کلاس حرارتی T3,T4,T5
IP55, IP65 حفاظت مکانیکی
حداکثر دمای سطح (°C ) , T125, T85, T70
سه فاز یک یا دو سرعته ، اینوتور
ترمز دیسکی AC یا DC
براساس استانداردهای IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

 

الکتروموتور برای محیط های حاوی غبار قابل اشتعال

توان 0.12-200 kw
فریم سایز ( بدنه آلومینیوم) 200 – 63
فریم سایز (بدنه چدن ) 315 – 63
کلاس: ATEX 3G
گروه گازی II
کلاس حرارتی T3
حفاظت مکانیکی IP55
حداکثر دمای سطح (°C ) T150, T125
سه فاز یک یا دو سرعته
بر اساس استانداردهای IEC 61241-0,IEC 61241-1

 

الکتروموتورهای ضد انفجار با اینورتر

Ex-d, Ex-de
فریم سایز 315 – 63
توان 0.18 – 200 kw
کلاس ATEX: 2G,2GD
IIB ، IIC
کلاس حرارتی T3,T4,T5
IP55, IP65 حفاظت مکانیکی
حداکثر دمای سطح (°C ) T150, T135
سه فاز
خنک شونده با فن هم محور با شفت (IC411) و خنک شونده با فن مجزا (IC410)
براساس استانداردهای IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7

 

الکتروموتورهای ضد انفجار برای کاربردهای خاص

مشخصه ­های مکانیکی
حفاظت مکانیکی IP 56, IP 65, IP 66
فلنج وشفت ویژه
بدون جعبه ترمینال
جعبه ترمینال بغل
یاتاقان یک جهته ، یاتاقان قفل شده و انواع یاتاقان خاص
پروب SPM ( اندازه گیری لرزشها )
مشخصه­ های الکتریکی
ولتاژ و فرکانس خاص
گرم کننده ها
حفاظت حرارتی بی متال (NC , NO),مقاومت گرمایی (PTC)
مقاومت پلاتینی (PT100)
تک فاز با خازن دائمی
تک فاز با سوئیچ گریز از مرکز

Go to top