-

-

اینورتر LENZE

 

درباره شرکت Lenze

كمپانيLenze یكي از نوآورترين كمپاني ها در آلمان مي باشد و در حدود 3000 نفر در سراسر دنيا براي اين مجموعه كار مي كنند. در حدود 300 نفر از اين تعداد به منظور تحقيق و توسعه استخدام شده اند و روي محصولات، راهكارها، سيستم ها و سرويس درايوهاي مكانيكي و الكترونيكي و همچنين اتوماسيون كامل سيستم ها كار مي كنند. دفتر مركزي اين كمپاني در شهر Hamelinآلمان، جايي كه اين كمپاني توسط  Hans Lenze در سال 1947 تأسيس شد قرار دارد.

دامنه محصولاتLenze شامل اينورترهاي فركانس، سرو درايوها، موتور اينورترها، موتورها، كلاچ ها و ترمزها، تكنولوژي اتصالات و راهكارهاي اتوماسيون شامل كنترلرها، كامپيوترهاي صنعتي، نرم افزارهاي مهندسي، مونيتورينگ، سيستم هاي نقل و انتقال داده وI/O مي باشد.

لیست قیمت اینورترهای لنز

به زودی...

 

برچسب :

گیربکس SEW آرمان موتور، موتور گبربکس آرمان موتور، الکتروموتور ABB آرمان موتور، الکتروموتور Siemens آرمان موتور، الکتروموتور WEG آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever، موتور گیربکس آرمان موتور، گیربکس هلیکال SEW آرمان موتور، گیربکس حلزونی SEW آرمان موتور، گیربکس اویز SEW آرمان موتور، گیربکس کرانویل SEW آرمان موتور، گیربکس صنعتی SEW آرمان موتور، پمپ آرمان موتور، پمپ آب صنعتی آرمان موتور، پمپ آب خانگی آرمان موتور، پمپ مواد غذایی آرمان موتور، پمپ شیمیایی آرمان موتور، پمپ دنده ای آرمان موتور، پمپ هیدرولیک آرمان موتور، پمپ وکیوم آرمان موتور، پمپ روغن داغ آرمان موتور، اینورتر آرمان موتور، اینورتر LG-LS آرمان موتور، اینورتر TECO آرمان موتور، اینورتر LENZE آرمان موتور، اینورتر Delta آرمان موتور، اینورتر  Telemecanique آرمان موتور، اینورتر ABB آرمان موتور، موتور پمپ آرمان موتور، الکتروموتور آرمان موتور، شرکت آرمان موتور گیربکس SEW آرمان موتور، موتور گبربکس آرمان موتور، الکتروموتور ABB آرمان موتور، الکتروموتور Siemens آرمان موتور، الکتروموتور WEG آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever، موتور گیربکس آرمان موتور، گیربکس هلیکال SEW آرمان موتور، گیربکس حلزونی SEW آرمان موتور، گیربکس اویز SEW آرمان موتور، گیربکس کرانویل SEW آرمان موتور، گیربکس صنعتی SEW آرمان موتور، پمپ آرمان موتور، پمپ آب صنعتی آرمان موتور، پمپ آب خانگی آرمان موتور، پمپ مواد غذایی آرمان موتور، پمپ شیمیایی آرمان موتور، پمپ دنده ای آرمان موتور، پمپ هیدرولیک آرمان موتور، پمپ وکیوم آرمان موتور، پمپ روغن داغ آرمان موتور، اینورتر آرمان موتور، اینورتر LG-LS آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever ، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever، اینورتر TECO آرمان موتور، اینورتر LENZE آرمان موتور، اینورتر Delta آرمان موتور، اینورتر  Telemecanique آرمان موتور، اینورتر ABB آرمان موتور، موتور پمپ آرمان موتور، الکتروموتور آرمان موتور، شرکت آرمان موتور Armanmotor ، آرمان موتور، الکتروموتور ATB Sever، الکتروموتور ترمزدار ATB Sever ، Armanmotor، الکتروموتور ABB

 

 

Go to top